این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردارسال چکیده+اصل مقاله: 13 اسفند 95
آخرین مهلت واریز هزینه: 15 اسفند 95
ارسال بسته پستی: طی 10روز کاری
زمان کنفرانس: 18 اسفند ماه 95

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


ارتباط با ما

ایمیل دبیرخانه : info@hpconf.ir

تلفن دبیرخانه:77210356-021