این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردارسال چکیده+اصل مقاله: 13 اسفند 95
آخرین مهلت واریز هزینه: 15 اسفند 95
ارسال بسته پستی: طی 10روز کاری
زمان کنفرانس: 18 اسفند ماه 95

صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

موسسه

1.       

جناب آقای پژمان دادخواه

 دانشگاه خوارزمی و آزاد تهران جنوب

2.       

جناب آقای حامد خراسانی طرقی

دانشگاه پیام نور

3.       

جناب آقای حسین عزیزی نژاد

 مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی

4.       

جناب آقای حسین نامدار

عضو کمیته هییت علمی دانشگاه هوایی

5.       

جناب آقای حیدر قادری

مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی

6.        

سرکار خانم دکتر سیده سارا کریمی زاد

مدرس دانشگاه تهران مرکز

7.       

جناب آقای دکتر فرهاد احمدی

 مدرس دانشگاه پیام نور پاوه

8.       

سرکار خانم راضیه بهمپی

 عضو داور مقاله علمی پژوهشی

9.       

سرکار خانم رقیه ایران یار

 دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان

10.   

سرکار خانم سمیه وثوقی

دانشگاه پیام نور بشرویه

11.   

جناب آقای سید سجاد محتشم

 مدرس دانشگاه پیام نور استان گیلان

12.   

جناب آقای صادق صیدبیگی

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

13.   

جناب آقای دکترعباس حضرتی

مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

14.   

جناب آقای علیرضا سروش

 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

15.   

سرکار خانم فرزانه کیوانلو

دانشگاه فنی بقیه الله (عج) خواهران سبزوار

16.   

سرکار خانم فرشته مرادی

دانشگاه پیام نور

17.   

جناب آقای مجید انصاری فر

 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

18.   

جناب آقای مهدی نبی پور افروزی

 مدرس دانشگاه سراسری بابل

19.   

جناب آقای هاشم اندیشه

دانشگاه اصول الدین قم