این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردارسال چکیده+اصل مقاله: 13 اسفند 95
آخرین مهلت واریز هزینه: 15 اسفند 95
ارسال بسته پستی: طی 10روز کاری
زمان کنفرانس: 18 اسفند ماه 95

صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی


پژوهشگران محترم برای مشاهده کارگاه های ارائه شده در این همایش به بخش خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است برای عزیزانی که فقط قصد شرکت در کارگاه ها را دارا می باشند نیازی به واریز هزینه ثبت نام نمی باشند و چون مقاله ای ندارند نباید سایر هزینه ها را انتخاب نمایند.